Skip to the content

Ændringer til vagten

Hvis arbejdsstedet laver ændringer i din vagt i forhold til det, du blev bestilt til, skal du ringe til os, når du får besked om ændringen, så vi kan godkende den. Når vagten er slut og skal godkendes i systemet, ændrer du tiden og skriver en forklaring til ændringen under Evt. kommentater.

Alle vagter er minimum 4 timers vagter.

Bestilte vagter kan fra kundens side aflyses indtil 4 timer før vagtens begyndelse. 

Aflyses vagten senere end 4 timer før vagtens begyndelse, aftales individuelt mellem vikar og Thy Sygepleje Vikarbureau, hvordan der skal aflønnes/ikke aflønnes.

Afkortes vagtens længde efter fremmøde skal vikaren aflønnes for det timetal, som oprindeligt var bestilt, med mindre vikaren selv er indforstået med afkortelse af vagten. Der aflønnes for de timer, der er ydet arbejde.

Thy Sygepleje Vikarbureau skal ALTID kontaktes ved ændringer til en vagt.

Tlf 97 94 50 11

...eller find mere information på vores kontakt side.